AUTOSTOPO VARŽYBŲ „BALTIJA 2020“ TAISYKLĖS

2020 m. rugsėjo 12-13 d.

Vilniaus autostopo klubas


DALYVAVIMAS VARŽYBOSE IR JŲ EIGA

1. Varžybose dalyvaujama poromis po du asmenis (lytis nesvarbi).

2. Varžybų dalyviai suvokia galimus autostopo pavojus ir prisiima asmeninę atsakomybę už tai, kas jiems gali nutikti varžybų metu. Jie įsipareigoja už tai nekaltinti varžybų organizatorių.

3. Varžybų dalyviai privalo paisyti saugos kelyje, stengtis nesukelti pavojaus sau ir kitiems eismo dalyviams eidami keliu, pasirinkdami stabdymo vietą, stabdydami, lipdami į automobilį ar iš jo, taip pat bendraudami su vairuotoju. Draudžiama prašyti vairuotoją pažeisti Kelių eismo taisykles.

4. Varžybų metu abu varžybų dalyviai privalo būti matomoje vietoje prisisegę varžybų numerius. Numerių uždengti negalima.

5. Varžybų metu vykti galima tik pakeleivingu transportu ir tik nemokamai. Išimtys:

– Leidžiama mokėti už reisinius keltus;

– Finišuojant Vilniaus miesto ribose leidžiama naudotis viešuoju transportu (ne taksi ar pavežėjais) už privažiavimą arčiau finišo objekto.

6. Dalyvių tikslas – surinkti kuo daugiau taškų aplankant internetiniame varžybų žemėlapyje nurodytus kontrolinius punktus (KP) ir juose atsižymint.

7. Kontroliniai punktai aplankomi pasirinktine tvarka. Ši tvarka priklauso tik nuo dalyvių ir ją leidžiama keisti varžybų eigoje.

8. Vykstant vienu automobiliu draudžiama aplankyti daugiau kaip tris kontrolinius punktus (įskaitant tarpinį finišą bei finišą).


REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS IR LAIKO LIMITAS

9. Kontroliniai punktai turi skirtingą vertę – ji sužymėta varžybų žemėlapyje. Atsižymėjusi KP pora surenka tiek taškų, kokia to punkto vertė.

10. Pora, pirmoji iš visų (skaičiuojant abi dienas kartu) atsižymėjusi konkrečiame kontroliniame punkte, gauna 10 papildomų taškų.

11. Varžybas laimi pora, surinkusi daugiausia taškų. Jei dvi ar daugiau porų surenka vienodą skaičių taškų, laimi pora, aplankiusi daugiau kontrolinių punktų.


12. KONTROLINIS LAIKAS:

– taškų rinkimui: 9 valandos nuo konkrečios poros starto laiko;

– prisistatymui į tarpinio finišo (pirmąją dieną) bei finišo (antrąją dieną) vietą: 10 valandų nuo konkrečios poros starto laiko.

Vėluojant prisistatyti iki valandos, minusuojama 20 taškų. Vėliau už kiekvieną pavėluotą valandą minusuojama po 20 taškų papildomai.

13. Antrosios dienos startas galimas tik iš tarpinio finišo vietos.

14. Vyrų ir moterų porų koeficientai šiose varžybose netaikomi.


ATSIŽYMĖJIMAS

15. Atsižymima nusifotografuojant ir įdedant nuotrauką varžybų grupėje Facebooke. Prie nuotraukos turi būti toks prierašas: #baltija(poros numeris) kp(punkto numeris). Pvz.: #baltija7 kp12

Nuotraukoje turi aiškiai matytis abu poros nariai su varžybų numeriais prie atsižymėjimo objekto, ne didesniu kaip 5 km atstumu nuo jo. Nuotrauką gali įdėti bet kuris poros narys. Rekomenduojama pasirūpinti, kad abiejų poros narių telefonai būtų pakrauti, taip pat reikiama telefono krovimo įranga (pvz., mašininiais krovikliais).

16. Atsižymėjimo laikas – tai nuotraukos įdėjimo šiame puslapyje laikas, todėl įdėta nuotrauka daugiau neredaguojama.

17. Tarpiniame finiše ir finiše taip pat atsižymima nuotraukomis, kaip ir kontroliniuose punktuose. Antroisios dienos finišo objektas bus paskelbtas tarpinio finišo vietoje.

18. Draudžiama atsižymėjimui skirtoje varžybų grupėje „Facebook“ puslapyje talpinti kitokias nuotraukas negu skirtas atsižymėjimui.


STABDYMAS IR VYKIMAS KARTU

19. Jei viena ar kelios poros yra užėmusios stabdymo poziciją, vėliau į tą vietą atvykusi pora matomumo zonoje gali stabdyti ta pačia kryptimi tik už paskutinės poros per ne mažesnį nei stabdymo kelio atstumą. Tai negalioja stabdymui kita kryptimi (šonine arba priešinga).

20. Pora, pradėjusi eiti pėsčiomis iš užimtos pozicijos, praranda prioritetą kitų porų atžvilgiu.

21. Jei vienai porai sustojo automobilis ir ji pasirenka juo važiuoti, kita pora gali vykti kartu tik pirmajai porai sutikus.

22. Jei porai važiuojant automobilyje jį stabdo kita pora, draudžiama prašyti vairuotojo jai nesustoti. Šiuo atveju dėl sustojimo ir kitos poros paėmimo sprendžia pats vairuotojas.

23. Vienos poros nariams leidžiama stabdyti automobilius atskirai, tačiau jiems draudžiama vykti atskirais automobiliais, išskyrus kai jie vyksta kolona.


VARŽYBŲ KRONIKA

24. Kelionės metu kiekviena pora privalo rašyti varžybų kroniką, kurioje registruoja:

– starto laiką;

– įlipimo į automobilį vietą ir laiką;

– automobilio modelį;

– išlipimo vietą ir laiką;

– prasilenkimo su kitomis poromis laiką ir vietą;

– atvykimo į kontrolinį punktą laiką (ši informacija svarbi, jei kiltų nesklandumų atsižymint „Facebooke“);

– tarpinio finišo bei finišo laiką.

Jei varžybos vyksta ir kitose laiko juostose, laikas visur rašomas Lietuvos.

25. Paprašius kronika pateikiama varžybų teisėjui. Ją būtina atsinešti į povaržybinį susirinkimą.

26. Sutikus ypatingai malonų ir paslaugų vairuotoją, svarbu paprašyti jo kontaktų šauniausio vairuotojo konkursui.

27. Nusprendus prieš laiko pasitraukti iš varžybų, būtina iškart pranešti organizatoriams arba teisėjui.


TAISYKLIŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

28. Šių taisyklių laikymąsi kontroliuoja varžybų teisėjas, kurio reikalavimus ir nurodymus dalyviai privalo vykdyti.

29. Už šių taisyklių pažeidimus skiriami baudos taškai teisėjų nuožiūra.

30. Už šiurkščius pažeidimus, įskaitant sukčiavimą, vykimą viešuoju, asmeniniu ar iš anksto suorganizuotu transportu, mokėjimą už pavežimą, besaikį alkoholinių gėrimų vartojimą, avarinių situacijų sukėlimą, policijos imitavimą, prievartą, vagystes ir t.t., dalyviai šalinami iš varžybų.